• 1
  • 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας γνωρίζεται ότι όπως πέρυσι έτσι και φέτος, θα υπάρξει συνδρομή στα μέλη της ΑΝΕΑΕΔ…
Ενημερωτικό σημείωμα που αφορά την επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΑΕΔ, ξεκίνησε με την ανάγνωση του απολογισμού πεπραγμένων
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης 2015, τα μέλη της Ένωσης ομόφωνα ενέκριναν…
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 στο Ξενοδοχείο STANLEY η τακτική Γενική Συνέλευση της
Παρακολουθήστε ζωντανά τις διεργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. του 2015 στο
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις για το καταστατικό που θα συζητηθούν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. Κυριακή 22  Μαρτίου 2015 Ξενοδοχείο STANLEY.
Σε εκτέλεση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τα