• 1
  • 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών 2017
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ και ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Πρακτικά Διοικητικού  Συμβουλίου  03 / 2017 22 Φεβρουαρίου 2017
Έγκριση Υποψηφιοτήτων  Ανάδειξη Υποψηφίων - Κατάρτηση Ενιαίου Ψηφοδελτίου.
Προσκληση Μελών ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ         σε Τακτική  Γενική και Αρχαιρεσιακή Συνέλευση 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017