• 1
  • 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για ακόμη μία φορά, οι στρατιωτικοί μπαίνουν στο στόχαστρο, ως δήθεν συνυπεύθυνοι για το δημοσιονομικό…
Η ΑΝΕΑΕΔ εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τα επικοινωνιακά κόλπα της κυβέρνησης σχετικά με τις πρόσθετες…
Σήμερα, με ένα κυβερνητικό πραξικόπημα και την επιφανειακή αντίθεση των δύο άλλων κομμάτων που στηρίζουν…
Το δικαίωμα για αποζημίωση των πολιτών για τη μη τήρηση των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεών…
Μετά την εθελοντική προσφορά του μέλους μας Ιωάννη Βιδάκη, Αρχιπλοιάρχου (Ο) ΠΝ ε.α., όσα μέλη…
Μετά την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την ανάγκη θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας των…
Μετά την λεπτομερή μελέτη του νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα…
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 103/ 29 Απριλίου 2013 ο νόμος 4151/13 που…
Προς τα μέλη της ΑΝΕΑΕΔ Σας κοινοποιείται επιστολή του μέλους της ΑΝΕΑΕΔ κου Γ. Ροϊδη…