• 1
  • 2

Μέλος μας έστειλε το παρακάτω σχέδιο επιστολής που αφορά τις κρατήσεις του μερίσματος. Η ΑΝΕΑΕΔ αξιολογεί το θέμα ώστε εφ ΄σον χρειαστεί να υποβάλει σχετικό αίτημα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε απάντηση αίτησης - αναφοράς του μέλους μας κ. Ι. ΒΙΔΑΚΗ, σχετικά με την κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, αν και δηλώνει αναρμόδιος, περιλαμβάνει αρκετές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές νομικές ενέργειες.

Κατηγορία ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ